University of Ioannina Logo
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, τις Αρχαιολογικές Μελέτες και Ανασκαφές, τις Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές Μελέτες, τις Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Μελέτες, καθώς επίσης και στις Επιστήμες Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το MedLab αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό πυρήνα που δραστηριοποιείται στον τομέα της Βιοϊατρικής Tεχνολογίας και της ανάπτυξης έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων. Η Μονάδα έχει σαν ερευνητικό αντικείμενο την κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, καθώς και στην κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων και των βιοϋλικών, στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών, βασισμένων στη μηχανική, για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Οι ανάγκες αυτές μπορεί να αφορούν τους τομείς της μοντελοποίησης βιολογικών συστημάτων, της εμβιομηχανικής, της ιατρικής τεχνολογίας, της αυτοματοποιημένης διάγνωσης, των βιοϋλικών, της βιοπληροφορικής, των συστημάτων παρακολούθησης ασθενών − με χρήση φορέσιμων συστημάτων, των αισθητήρων και βιοαισθητήρων, και της επεξεργασίας μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων. Ειδικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή τους σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων, Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας καθώς και Διαμερισματοποιημένη Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης. Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητές επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). Η έρευνα που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται επίσης απτους καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύθηκε το 2013, προερχόμενο από τη συγχώνευση των Τμημάτων Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών που λειτουργούσαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το 2002. Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται έρευνα αλλά και δραστηριότητες ανάπτυξης σε πληθώρα περιοχών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς των δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, της πολιτιστικής πληροφορικής, της προσωπικής προσαρμογής (personalization) πληροφορίας και υπηρεσιών, της ανάκτησης πληροφορίας, της διαχείρισης πληροφορίας σε περιβάλλοντα ιστού, της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων και της αρχιτεκτονικής τους, της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων κ.ο.κ. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής αποτελούν οι πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις των στε χών του τμήματος σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων υψηλού κύρους. Παράλληλα, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει ενεργά σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

Η Ostracon Ltd. δραστηριοποιείται στο χώρο της αντιπροσώπευσης προϊόντων και λύσεων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της αποκατάστασης, υγείας και άσκησης καθώς και της παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση σε τομείς όπως η εμβιομηχανική, η βιοϊατρική τεχνολογία, η πληροφορική κ.α. καθώς και από προσωπικό με κλινική εξειδίκευση και πείρα σε τομείς όπως η μυοσκελετική και νευρολογική αποκατάσταση, η γνωστική αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση κ.α. Ανάμεσα στα προϊόντα που αντιπροσωπεύει περιλαμβάνονται ρομποτικά εξωσκελετικά συστήματα βάδισης, διαδραστικά συστήματα λεπτής και αδρής κινητικότητας άνω και κάτω άκρων, λύσεις τηλεϊατρικής και λογισμικό ανάλυσης και θεραπείας κινητικών και γνωστικών διαταραχών. Η Ostracon έχει γνώση της αγοράς του χώρου της αποκατάστασης και συνεργάζεται με Κέντρα Αποκατάστασης, Νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας.

Το φυσικοθεραπευτικό κέντρο Physioloft είναι πάροχος υπηρεσιών φυσικοθεραπείας εξωτερικών ασθενών που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της υγείας και των λειτουργικών ικανοτήτων των ανθρώπων μετά από οξεία ασθένεια ή τραυματισμό, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού, καρδιοχειρουργική επέμβαση, ακρωτηριασμό, αντικατάσταση άρθρωσης, αθλητικές κακώσεις ή διαταραχές της σπονδυλικής στήλης. Ξεκίνησε την λειτουργία της στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2010 σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 400 τ.μ. δίνοντας έμφαση σε εξοπλισμό κινησιοθεραπείας όπου αποδεδειγμένα αποτελεί την πιο αποτελεσματική πράξη αποκατάστασης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εταιρείας αφορούν στιςεφαρμογές νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση όπως οι αισθητήρες κίνησης και τα ρομποτικά συστήματα. Πρωτίστως επικεντρώνονται στην μελέτη της ανθρώπινης κίνησης μέσω της εφαρμογής τεχνολογίας αισθητήρων (φορέσιμων και μη), και τις εφαρμογές τους στην αποκατάσταση ασθενών, μέσω τις εφαρμογής τους σε φυσικοθεραπευτικές πράξεις κυρίως κινησι θεραπείας και μέθοδο pilates.